HAKKIMIZDA

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, 7 Eylül 2000 tarihinde 10 kurucu üyenin ortak girişimi neticesinde kurulmuştur. 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapı Denetimi uygulama zorunluluğu getirilen 27 ilde kurulu Yapı Denetim Kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan dernek öncelikle denetim olgusunun yerleşmesi ve kabul görmesi yönündeki çalışmalara başlamıştır. Üye sayısının hızlı artışı yapılmakta olan eğitim çalışmalarının da hızlanmasına sebep olmuştur.

595 sayılı K.H.K.’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen derneğimiz çalışmalara ara vermemiş, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un çıkarılmasında büyük emekleri geçmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesini takip eden süreçte yaptığı Genel Kurul toplantıları ile hem tüzüğünü hem ismini değiştiren derneğimiz Yapı Denetim olgusu içerisindeki konumunu güçlendirerek çalışmalarına devam etmektedir. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 13.12.2003 tarihinde bu konuda kurulmuş diğer derneklerle birleşerek YDK Birliği oluşmuştur.

31.07.2003 tarihinde İstanbul şubesinin kuruluşu gerçekleştirilen YDK Birliği, çalışmalarını İstanbul içerisinde sürdürmeye başlamıştır. 29.02.2020 tarihinde yenilenen Yönetim Kurulu ile çalışmalarına başlayan istanbul şubesi, dernek vizyonunun yerine getirilmesi için Yakuplu, Beylikdüzü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.